fredag 31. august 2012

Om jeg eide alt, men ikke Jesus!

Om jeg eide alt, men ikke Jesus. Tror du det var nok å stole på? Kunne dette hjertet tilfredstilles, med de ting som skal så snart forgå? Om jeg hadde alt men ikke Jesus,
Å hva vinning var det for mit vel? Hva er hele verden mot å eie, Fred med Gud, og frelse for min sjel!

Om jeg eide rikdom makt og ære. Og blant mennesker et æret navn. Men ei noe håp for evigheten. For seilasen ingen sikker havn. Om jeg eide, alt men ikke Jesus Og Hans kjærlighet til korsets død. Å hvorhen i hele vide verden. Skulle jeg da fly i dødens nød?

Å hvor tomt er alt i denne verden. Uten Jesus, synd og sorg og nød. Uten Jesus blir og evigheten. Bare mørke gråt og evig død. Om jeg kunne leve uten Jesus, Hvordan skulle jeg vell dø engang? Uten Jesus i den mørke dalen. Uten Ham i evigheten lang

Men nå har jeg alt, ja alt i Jesus, legedom for alle hjertesår. Ingen synd som ikke han forlater, ingen nød som ikke han forstår. Om jeg eier Jesus, bare Jesus. Og i hele verden intet mer. Å så eier jeg dog alt i Jesus. Han som liv og overflod meg gir!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Tusen takk for at du vil legge inn en kommentar, bare spør om du lurer på noe :)