onsdag 16. januar 2013

VÆR STILLE FOR HERREN

Vær stille for Herren og vent på ham!
Salme 37.7
[...] Verden er alltid urolig
       Men nå mer enn før.
[...] Menneskehjerte er alltid urolig.
       Men nå mer enn før.
[...] Også vi kristneer dypt merket av tidens larm.
[...] Det var en gang Guds folk ble kalt "de stille i landet". Men det er rett over 2000 år siden.
      Og her i landet var det en tid da Guds folk ble kalt "lesere".
[...] Til vår utadvendte, rastløse slekt kommer ordet: Vær stille for Herren!
[...] Han som bor i den evige stillhet, ser vår larmende nød. Han lengter etter å få gi oss stillhetens evige lykke og kraft. [...] Vær stille. Det er stillhet du trenger.
      Herren var ikke i stormen, og ikke i jordskjelvet, og ikke i ilden, men i den stille susen. Og den hører vi ikke uten at vi lar oss lokke inn i stillheten.
      Søk stillheten!
      Søk lønnkammeret. Søk oftere inn der enn du har gjort.
      Og stans i lønnkammeret til du blir stille for Herren.
Følger verdens larm og sjelens uro med inn der, bør du la Herren undersøke deg til han får vise deg hva som er i veien med ditt gudsforhold.
      For det skal vi merke oss nøye: Blir vi ikke stille for Herren, da er det sprunget lekk for oss et eller annet sted. Da er det synden som vi ikke helt vil ha Guds lys over. Eller det er noe med Guds ledelse som vi ikke vil gå med på.
      Søk stillheten mens du arbeider!
[...] Søk stillheten mens du går på gaten eller på veien.
[...] Søk stillheten mens du hviler. Da skal du hvile.
[...] Denne stillhets største velsignelse er at vi hører evigheten, den evige røst. Først og sist i samvittigheten. Synden blir levende og stor og knugende.
       Hvilken nåde å kjenne synden slik! Da blir sjelen i sin uutholdelige smerte straks drevet og dratt til legen.
       Og her i stillhet hører vi den eviges ord til syndere om Sønnen, Stedfortrederen, om korset og blodet.
       Og her hører vi at det er Gud som taler nådens ord inn i vår forpinte og skjelvende sjel. Og den stemmen tar ingen feil av når vi først hører den. Ett eneste slikt stille ord av ham gjør vår sjel fredfull og viss, frimodig og sterk.
        Vær stille for Herrens når motgang og lidelse kommer og legger bekymringens uro over deg, når utålmodigheten og selvrådigheten og frykten for lidelse våkner i deg.
[...] Da skal du få høre underbare ting fra Herren. Da skal han tale med deg om lidelsen så du aldri glemmer det. Og du skal få kjenne lidelsen på en helt ny måte.
[...] Vær stille for Herren når medgangens lykke bruser om deg. Søk inn i stillheten så du får balanse i sjelen til å bære den ros, ære, anseelse, tillit, innflytelse og makt som medgangen gir deg.
       Det er en daglig bønn i mitt hjerte at den unge slekt av kristne må bli en mindre utadvendt, en mindre støyende og larmende kristenslekt enn den som vi eldre tilhører. [...] Måtte de unge få se at den oppgaven som venter på dem nå, ikke er så mye å utvide arbeidsprogrammet eller øke arbeidsmengden eller forhøye arbeidstempoet. Men det er mye mer å befeste kristenlivets innside. [...] (da skapes en kristendom) som bedre står sin prøve i dagliglivet.

Dette ble lest opp på et møte på Val en gang for lenge siden, av hun som var norsklæreren min. Hun printet det ut og ga dem som ville ha, min har ligget i Bibelen min siden da. Skal alltid ligge der også. Vet dessverre ikke hvor det er hentet fra, annet at det er skrevet ut fra bibelverset som er blitt nevnt i starten. Jeg synes personlig at dette er en fin tekst.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Tusen takk for at du vil legge inn en kommentar, bare spør om du lurer på noe :)